Poradnia Neonatologiczna

Świadczy usługi diagnostyczne i lecznicze w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej noworodków.
Udzielanie świadczeń uwarunkowane jest posiadaniem skierowania od lekarza POZ lub z Oddziału.
Świadczenia Poradni obejmują: przeprowadzenie badania lekarskiego, wykonanie lub zlecenie niezbędnych badań diagnostycznych, zlecenie i zaordynowanie koniecznych leków i wyrobów medycznych, wystawienie skierowania na inne konsultacje specjalistyczne lub leczenie szpitalne, szeroko pojętą edukację i promocję zachowań prozdrowotnych.

Rejestracja tel. 16 649 15 56

Personel lekarski


lek. Teresa Weber-Orzechowska
pediatra, specjalista neonatolog

przyjmuje

poniedziałek    1100 – 1330
wtorek             0800 – 1200
środa               0840 – 1000
czwartek          1215 – 1430
piątek              0800 – 1000