Izba Przyjęć

Kierownik lek. Jerzy Borst tel. 16 649 16 18
Zastępca Kierownika mgr Jolanta Świzdor