Dyrekcja

Dyrekcja
dyrektor
Dyrektor Naczelny
mgr inż. Józef Więcław

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
lek. med. Janusz Szynal

Naczelna Pielęgniarka
mgr Marzanna Pelc

Główna Księgowa
mgr Magdalena Trojnar