Aktualności

Oferta pracy – diagnosta laboratoryjny

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk zatrudni: Diagnostę laboratoryjnego w pracowni serologii transfuzjologicznej i banku krwi. Wymagania: wykształcenie wyższe kierunkowe prawo wykonywania zawodu mile widziane upoważnienie do wykonywania badań z immunologii transfuzjologicznej,   Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy. Zainteresowanych ofertą prosimy o kontakt osobisty […]

Czytaj więcej...

Bezpieczny Szpital Przyszłości – INSPIRACJE 2018

      7 marca 2019 roku podczas IV Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach wręczono nagrody Bezpieczny Szpital Przyszłości – INSPIRACJE 2018. Konkurs promuje osoby, instytucje, szpitale, organizacje pozarządowe i firmy działające w ochronie zdrowia, które w mijającym roku szczególnie zasłużyły się dla krzewienia nowych idei, rozwiązań i technologii, wpływając na zwiększanie bezpieczeństwa pacjentów i […]

Czytaj więcej...

Oferta pracy – Specjalista ds. infrastruktury

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16,  37-200 Przeworsk poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:   Specjalista ds. infrastruktury Zakres obowiązków: nadzorowanie i koordynowanie prac projektowych oraz inwestycji budowlanych, w tym jakości wykonywanych robót, weryfikacja i opiniowanie dokumentacji budowlanej, wykonawczej i podwykonawczej, ścisła współpraca z projektantami, przygotowanie harmonogramów i kosztorysów planowanych prac […]

Czytaj więcej...

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27-08-2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy […]

Czytaj więcej...

1% podatku to nic nie kosztuje

1% podatku to nic nie kosztuje
Czytaj więcej...

Informacja o wyniku konkursu na wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora SPZOZ w Przeworsku

Czytaj więcej...