Aktualności

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Geriatrycznego

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk  ogłasza KONKURS  na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Geriatrycznego   Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2011.151.896): […]

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Ogłoszenie  O postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk na podstawie art. 26  ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej, zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w: w oddziałach […]

Czytaj więcej...

Prezentacja audytu na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ w Przeworsku

Prezentacja audytu na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ w Przeworsku

24 października br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku odbyła się prezentacja oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku, jak również analiza jej przyczyn oraz przedstawienie prognozy na następne trzy lata na podstawie audytu przeprowadzonego przez Zakład Usług Konsultingowych Know How Sp. z o.o. w Szczecinie. W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Przeworski […]

Czytaj więcej...

Konferencja Naukowo – Szkoleniowa pt. „Zdrowie kobiety – problem interdyscyplinarny”

Konferencja Naukowo – Szkoleniowa pt. „Zdrowie kobiety – problem interdyscyplinarny”

Konferencja Naukowo – Szkoleniowa pt. „Zdrowie kobiety – problem interdyscyplinarny”   20 września br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku odbyła się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Zdrowie kobiety – problem interdyscyplinarny”, której organizatorem był Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Starosta Przeworski, Burmistrza Miasta Przeworska, Prezes Naczelnej […]

Czytaj więcej...

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie  O postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk na podstawie art. 26  ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej, zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie dyżurów medycznych pełnionych […]

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie  o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27-08-2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zaprasza do składania […]

Czytaj więcej...