Aktualności

WOŚP w SP ZOZ w Przeworsku

WOŚP w SP ZOZ w Przeworsku

15 stycznia br. już po raz 25 zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tegoroczna zbiórka, podobnie jak w roku ubiegłym przeznaczona była na pediatrię i godną opiekę ludzi w podeszłym wieku. Harcerze – Kinga Adamska, Magdalena Jamroży i Julia Szewczyk ze Szkoły Podstawowej w Ostrowie wraz z Panią Dyrektor Grażyną Balawender przeprowadzili w godz. 9.30-11.30 kwestę […]

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Ogłoszenie

26 stycznia – Ogólnopolski Dzień Transplantacji W ramach szerzenia Idei Transplantacji koordynator transplantacyjny SP ZOZ w Przeworsku organizuje spotkanie dla mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku o godz. 11:00. Tematem spotkania będzie „Świadomość społeczna a potrzeby w zakresie transplantacji narządów”.

Czytaj więcej...

XXV Edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia

XXV Edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia

16 grudnia 2016 w sali konferencyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku odbył się etap rejonowy  XXV  Edycji  Ogólnopolskiej Olimpiady  Promocji  Zdrowego  Stylu  Życia Polskiego Czerwonego Krzyża w kategorii  Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych organizowany przez Oddział Rejonowy PCK w Przeworsku przy współpracy  z SP ZOZ w Przeworsku oraz Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w […]

Czytaj więcej...

Święty Mikołaj w przeworskim szpitalu

Święty Mikołaj w przeworskim szpitalu

  Niespodziankę małym pacjentom postanowił zrobić Pan Maciej Szewczyk Radny Miasta Przeworska. 20 grudnia 2016 r. w mikołajkowej czapce odwiedził Oddział Pediatryczny naszego Szpitala i obdarował każde dziecko podarunkiem oraz życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia. Dla chorego dziecka pobyt w szpitalu to ogromny stres, tak więc przydarzające się radosne wydarzanie miało dla nich niezwykłą moc.  […]

Czytaj więcej...

Nawiązanie współpracy z lwowskim szpitalem

Nawiązanie współpracy z lwowskim szpitalem

Nawiązanie współpracy z lwowskim szpitalem Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku nawiązał współpracę z Lwowskim Obwodowym Szpitalem Weteranów Wojen i Represjonowanych im. Jurija Lipy we Lwowie –Vynnykach. 12 grudnia 2016 r. Pan Dyrektor Józef Więcław i  Naczelny Lekarza Szpitala we Lwowie Fedun Petro Iwanowicz podpisali list intencyjny deklarujący partnerstwo w dalszych działaniach.   W spotkaniu […]

Czytaj więcej...

Nowe kardiomonitory w SP ZOZ w Przeworsku

Nowe kardiomonitory w SP ZOZ w Przeworsku

Nowe kardiomonitory w SP ZOZ w Przeworsku 9 grudnia 2016 r. szpital w Przeworsku wzbogacił się o dwa nowe kardiomonitory hemodynamiczne (ścienny i przewoźny) przeznaczone na Oddział Wewnętrzny. Końcem lipca br. nasza placówka złożyła ofertę w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia konkursu ofert na wybór realizatora zadania pn. „Zakup monitorów hemodynamicznych przeznaczonych dla oddziałów hemodynamicznych […]

Czytaj więcej...