Aktualności

Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Rozstrzygnięcie konkursu ofert 23-03-2017

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego.

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego. Komisja konkursowa w składzie: Przewodniczący komisji: Janusz Szynal                            Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Członkowie – Marzanna Pelc                          Naczelna Pielęgniarka Barbara Cieszyńska                 Asystent Dyrektora Jerzy Ziętek                                Radca prawny Magdalena Kapusta –               Kierownik działu służb pracowniczych i płac, powołana zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora SP ZOZ w Przeworsku nr 4/2017 […]

Czytaj więcej...

Oferta na konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16 37-200 Przeworsk na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej (jedn. tekst Dz. U 2016 poz.1638 ze zm. ) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27-08-2004 r. o świadczeniach opieki […]

Czytaj więcej...

WOŚP w SP ZOZ w Przeworsku

WOŚP w SP ZOZ w Przeworsku

15 stycznia br. już po raz 25 zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tegoroczna zbiórka, podobnie jak w roku ubiegłym przeznaczona była na pediatrię i godną opiekę ludzi w podeszłym wieku. Harcerze – Kinga Adamska, Magdalena Jamroży i Julia Szewczyk ze Szkoły Podstawowej w Ostrowie wraz z Panią Dyrektor Grażyną Balawender przeprowadzili w godz. 9.30-11.30 kwestę […]

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Ogłoszenie

26 stycznia – Ogólnopolski Dzień Transplantacji W ramach szerzenia Idei Transplantacji koordynator transplantacyjny SP ZOZ w Przeworsku organizuje spotkanie dla mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku o godz. 11:00. Tematem spotkania będzie „Świadomość społeczna a potrzeby w zakresie transplantacji narządów”.

Czytaj więcej...

XXV Edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia

XXV Edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia

16 grudnia 2016 w sali konferencyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku odbył się etap rejonowy  XXV  Edycji  Ogólnopolskiej Olimpiady  Promocji  Zdrowego  Stylu  Życia Polskiego Czerwonego Krzyża w kategorii  Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych organizowany przez Oddział Rejonowy PCK w Przeworsku przy współpracy  z SP ZOZ w Przeworsku oraz Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w […]

Czytaj więcej...