Aktualności

Nominacja do tytułu „Osobowość Roku 2019”

Nominacja do tytułu „Osobowość Roku 2019”

Mamy zaszczyt poinformować, iż Pani dr n med. Anna Kozak – Sykała Kierownik Oddziału Neurologii i Udarowego SP ZOZ w Przeworsku otrzymała nominację Kapituły Redakcji Gazety Codziennej „Nowiny” do tytułu „OSOBOWOŚĆ ROKU 2019” w kategorii Polityka, samorządność i społeczność lokalna. W wielkim plebiscycie zaszczytne tytuły zostaną przyznane głosami mieszkańców naszego regionu. Głosowanie rozpoczęło się we […]

Czytaj więcej...

Szkoła Rodzenia

Szkoła Rodzenia

Informacja dla lekarza ginekologa – do pobrania

Czytaj więcej...

SP ZOZ w Przeworsku podejmie współpracę z lekarzami chętnymi udzielać świadczeń zdrowotnych w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

SP ZOZ w Przeworsku podejmie współpracę z lekarzami chętnymi udzielać świadczeń zdrowotnych w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Zapewniamy bardzo atrakcyjne warunki zatrudnienia. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 16 64 91 584  

Czytaj więcej...

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Geriatrycznego

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk  ogłasza KONKURS  na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Geriatrycznego   Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2011.151.896): […]

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Ogłoszenie  O postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk na podstawie art. 26  ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej, zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w: w oddziałach […]

Czytaj więcej...

Prezentacja audytu na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ w Przeworsku

Prezentacja audytu na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ w Przeworsku

24 października br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku odbyła się prezentacja oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku, jak również analiza jej przyczyn oraz przedstawienie prognozy na następne trzy lata na podstawie audytu przeprowadzonego przez Zakład Usług Konsultingowych Know How Sp. z o.o. w Szczecinie. W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Przeworski […]

Czytaj więcej...