Poradnia Medycyny Pracy

Personel lekarski


lek. Grażyna Wajda

przyjmuje

poniedziałek        07:00 – 13:45
wtorek                   07:00 – 13:30
czwartek               07:00 – 13:30


Zapraszamy wszystkie zainteresowane firmy z terenu Powiatu Przeworskiego do skorzystania z naszej oferty w zakresie medycyny pracy.

Badania profilaktyczne pracowników wykonywane są na podstawie zapisów Kodeksu Pracy oraz w oparciu o obowiązujące przepisy wykonawcze.
Zatrudniamy lekarza profilaktyka z pełnymi uprawnieniami do wydawania orzeczeń o zdolności do pracy i wykonywania określonego zawodu, a także lekarzy specjalistów, którzy przeprowadzają badania zalecone przez lekarza medycyny pracy.

Posiadamy w swojej strukturze organizacyjnej Dział Diagnostyki Laboratoryjnej i Dział Diagnostyki Obrazowej co zapewnia szybką i sprawną diagnostykę.

Za świadczenia wykonywane w ramach zawartych umów obowiązują ceny zgodne z aktualnym cennikiem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku.