Month: Kwiecień 2020

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie O postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk na podstawie art. 26  ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej, zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w: w oddziałach […]

Czytaj więcej...

Ogłoszenie – konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w transporcie sanitarnym oraz w izbie przyjęć

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27-08-2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zaprasza do […]

Czytaj więcej...

Drodzy Darczyńcy

W związku z Ustawą z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Dz.U.poz.568 ustawą zostały zmienione przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( art.4 ) i od podatku dochodowym od osób […]

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o licytacji

OGŁOSZENIE O LICYTACJI  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku  ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk  ogłasza licytację  pisemną na sprzedaż:   STERYLIZATOR TRANSFORMATOR BEZA  TRANSFORMATOR ELTA  SILNIK DO WINDY

Czytaj więcej...

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Położniczo – Ginekologicznego i Neonatologicznego

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk  ogłasza ponownie KONKURS  na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Położniczo – Ginekologicznego i Neonatologicznego   Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych […]

Czytaj więcej...

Informacja o możliwości pojednania się z Bogiem z okazji pierwszego piątku i zbliżających się świąt

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI POJEDNANIA SIĘ Z BOGIEM Z OKAZJI PIERWSZEGO PIĄTKU I ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ ŚWIĄT W związku z zaostrzeniem zasad kontaktów między osobami, w zaistniałej sytuacji epidemiologicznej, kapelan szpitala informuje, że istnieją następujące możliwości pojednania się z Bogiem: Stolica Apostolska w specjalnym dekrecie pisze, że „ …Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego (…) z okazji obecnej […]

Czytaj więcej...
Zmiana wielkości tekstu
Zmień kontrast