Month: Wrzesień 2019

Konferencja Naukowo – Szkoleniowa pt. „Zdrowie kobiety – problem interdyscyplinarny”

Konferencja Naukowo – Szkoleniowa pt. „Zdrowie kobiety – problem interdyscyplinarny”

Konferencja Naukowo – Szkoleniowa pt. „Zdrowie kobiety – problem interdyscyplinarny”   20 września br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku odbyła się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Zdrowie kobiety – problem interdyscyplinarny”, której organizatorem był Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Starosta Przeworski, Burmistrza Miasta Przeworska, Prezes Naczelnej […]

Czytaj więcej...

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie  O postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk na podstawie art. 26  ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej, zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie dyżurów medycznych pełnionych […]

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie  o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27-08-2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zaprasza do składania […]

Czytaj więcej...