Day: 19/11/2018

Ogłoszenie o konkursie ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul.Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej i art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  z a p r a s z a […]

Czytaj więcej...