Month: Październik 2018

Zakończenie projektu – „Poprawa jakości diagnostyki obrazowej i endoskopowej oraz leczenia operacyjnego i intensywnej opieki medycznej w SP ZOZ w Przeworsku”

17 października 2018 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przeworsku odbyło się uroczyste zakończenie projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 pn. „Poprawa jakości diagnostyki obrazowej i endoskopowej oraz leczenia operacyjnego i intensywnej opieki medycznej w SP […]

Czytaj więcej...

Konferencja – „Zaburzenia połykania jako interdyscyplinarny problem diagnostyczny i leczniczy”

12 października 2018 r. w Miejskim Ośrodku Kultury Przeworsku odbyła się Konferencja naukowo-szkoleniowa pn.: „Zaburzenia połykania jako interdyscyplinarny problem diagnostyczny i leczniczy” zorganizowana przez Oddział Neurologiczny  i Udarowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Podkarpacką Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Przeworsku. Patronat Honorowy sprawowali: Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka oraz Burmistrz Miasta Przeworska […]

Czytaj więcej...