Aktualności

Zakończenie projektu – „Poprawa jakości diagnostyki obrazowej i endoskopowej oraz leczenia operacyjnego i intensywnej opieki medycznej w SP ZOZ w Przeworsku”

17 października 2018 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przeworsku odbyło się uroczyste zakończenie projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 pn. „Poprawa jakości diagnostyki obrazowej i endoskopowej oraz leczenia operacyjnego i intensywnej opieki medycznej w SP […]

Czytaj więcej...

Konferencja – „Zaburzenia połykania jako interdyscyplinarny problem diagnostyczny i leczniczy”

12 października 2018 r. w Miejskim Ośrodku Kultury Przeworsku odbyła się Konferencja naukowo-szkoleniowa pn.: „Zaburzenia połykania jako interdyscyplinarny problem diagnostyczny i leczniczy” zorganizowana przez Oddział Neurologiczny  i Udarowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Podkarpacką Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Przeworsku. Patronat Honorowy sprawowali: Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka oraz Burmistrz Miasta Przeworska […]

Czytaj więcej...

Nowy Mammograf – nowe możliwości w SP ZOZ w Przeworsku

Koniec ery analogowej mammografii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przeworsku. Od miesiąca w przeworskim szpitalu funkcjonuje nowy aparat mammograficzny, który zastąpił stary, mocno wysłużony, ponad osiemnastoletni sprzęt. Nowy mammograf za ponad 1,2 mln zł udało się zakupić dzięki dofinansowaniu w wysokości 85% z UE w ramach projektu „Poprawa jakości diagnostyki obrazowej i endoskopowej […]

Czytaj więcej...

Doposażenie Oddziału Kardiologii w echokardiograf z głowicą przezprzełykową

Dzięki  wsparciu finansowemu Powiatu Przeworskiego  w sierpniu 2018 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zakupił aparat echokardiograficzny przeznaczony dla Oddziału Kardiologii. Całkowity koszt urządzenia wyniósł 323 500,00 zł w tym kwota 310 000,00 zł pochodziła z budżetu Powiatu Przeworskiego.    Zakupiony aparat echokardiograficzny jest wysokiej klasy urządzeniem przeznaczonym do obrazowania serca i układu sercowo – […]

Czytaj więcej...

Konferencja Naukowo – Szkoleniowea pt.: ZABURZENIA POŁYKANIA JAKO INTERDYSCYPLINARNY PROBLEM DIAGNOSTYCZNY I LECZNICZY

Program konferencji Zgłoszenie_uczestnictwa

Czytaj więcej...

Wybór Inspektora Danych Osobowych

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) informuję, iż Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w SP ZOZ w Przeworsku jest mgr Patryk Gwiazdowski , email: iod@spzoz-przeworsk.pl

Czytaj więcej...