Konkursy ofert

Oferta pracy

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk zatrudni lekarza specjalistę w dziedzinie reumatologii lub spełniającego wymagania określone w załączniku nr 1 pkt. 28 Rozp. MZ z dn. 06-11-2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w celu udzielania świadczeń zdrowotnych w poradni reumatologicznej.   Zainteresowanych ofertą zatrudnienia prosimy […]

Czytaj więcej...

Oferta pracy

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk zatrudni lekarzy w Izbie Przyjęć Szpitala Rejonowego im. dr H. Jankowskiego w Przeworsku. Zainteresowanych ofertą zatrudnienia prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny pod numerami: 16 649-15-46, 16 649-15-49.

Czytaj więcej...

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Dziale Diagnostyki Obrazowej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Dziale Diagnostyki Obrazowej. Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres od dnia 01.05.2017 r. do 31.03.2019 r.     OFERTA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ogłoszenie DDO Szczegółowe […]

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Rozstrzygnięcie konkursu ofert 23-03-2017

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego.

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego. Komisja konkursowa w składzie: Przewodniczący komisji: Janusz Szynal                            Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Członkowie – Marzanna Pelc                          Naczelna Pielęgniarka Barbara Cieszyńska                 Asystent Dyrektora Jerzy Ziętek                                Radca prawny Magdalena Kapusta –               Kierownik działu służb pracowniczych i płac, powołana zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora SP ZOZ w Przeworsku nr 4/2017 […]

Czytaj więcej...

Oferta na konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16 37-200 Przeworsk na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej (jedn. tekst Dz. U 2016 poz.1638 ze zm. ) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27-08-2004 r. o świadczeniach opieki […]

Czytaj więcej...