Konkursy ofert

Oferta pracy

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk zatrudni w poradni kardiologicznej: lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii lub lekarzy w trakcie specjalizacji spełniających wymagania, o których mowa w Rozp. MZ z dnia 06-11-2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (t. j. Dz. U 2016 poz. 357) Zainteresowanych ofertą […]

Czytaj więcej...

Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki i Pielęgniarek Oddziałowych

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk ogłasza KONKURS na stanowisko: Naczelnej Pielęgniarki Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Kardiologicznego  Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć dokumenty określone w § 12 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na […]

Czytaj więcej...

Oferta pracy – specjalista w dziedzinie chirurgii

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk zatrudni lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej w oddziale chirurgicznym Szpitala Rejonowego im. dr. H.Jankowskiego w Przeworsku. Zainteresowanych ofertą zatrudnienia prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny pod numerami: 16 649-15-46, 16 649-15-49.

Czytaj więcej...

Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16 37-200 Przeworsk na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej (jedn. tekst Dz. U z 2015 poz. 618 ze zm. ) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27-08-2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych […]

Czytaj więcej...

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zarzeczu oraz w Żurawiczkach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku 37-200 Przeworsk ul. Szpitalna 16 na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U 2015 poz. 618 ze zm.) oraz art.146 ust. 1 ustawy z dnia 27-08-2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. […]

Czytaj więcej...