O nas
Nasz Patron
Dyrekcja
Informacje dla pacjentów
Certyfikaty
Zamówienia Publiczne
Projekty UE
BIP
Aktualności


05.01.2015
INFORMACJA DLA PACJENTÓW


   Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku informuje, że niezbędną pomoc medyczną w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla pacjentów, których świadczeniodawcy nie podpisali na 2015 r. imów z Narodowym Funduszem Zdrowia, realizowana jest:
1). od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 18:00 w Izbie Przyjęć w Przeworsku ul. Szpitalna 16
2)3 od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 - 08:00 oraz całodobowo w soboty, niedziele i dni świąteczne w Nocnej i Swiątecznej Opiece Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 20.

  Na stronie internetowej Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie (www.nfz-rzeszow.pl) zqamieszczony jest aktualny wykaz placówek POZ udzielających świadczeń lekarschich od 1 stycznia 2015 r. oraz wykaz placówek POZ nie udzielających świadczeń lekarskich od 1 stycznia 2015 r. wraz z wykazem placówek zabezpieczających opiekę medyczną (Szpitalne Oddziały Ratunkowe, Izby Przyjęć, Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna) - w podziale na powiaty.

  Podkarpacki Oddział wojewódzki NFZ uruchomił również całodobową, bezpłatną infolinię, pod którą można uzyskać informację na temat gabinetów lekarzy POZ, którzy będą przyjmowć pacjentów w 2015 roku. W razie jakichkolwiek problemów z odnalezieniem najbliższej placówki udzielającej świadczeń z zakresu lekarza POZ można dzwonić po numer infolini 800 804 009. Informacje te całodobowo można uzyskać również pod numerem 17 86 04 251.
 

21.11.2014

Wyjaśnienia Dyrekcji związane z publikacją artykułów:
"Amerykański" system kontroli sprzątaczek w przeworskim szpitalu

 Kontrola sprzątaczek w Przeworskim szpitalu

Ubolewam, że profesjonalnie przygotowany przez redaktora Marka Cynkara wywiad został przedstawiony na stronach internetowych w sposób odmienny od założonego. Rzadko mówi się w mediach o profilaktyce zakażeń. Ciekawszym tematem są zwykle zakażenia nabyte w szpitalu, sepsa, śmierć dziecka. Łatwo mówi się wtedy o brudzie, zaniedbaniach, braku nadzoru.

A środowisko szpitalne jest z definicji obszarem mikrobiologicznie skażonym. Wszyscy ludzie stykający się ze szpitalem (personel, pacjenci, odwiedzający) stanowią potencjalne źródło drobnoustrojów chorobotwórczych. Dlatego efektywność prowadzonej dekontaminacji ma zasadnicze znaczenia dla przerwania łańcucha epidemiologicznego. Z tego względu personel szpitala powinien ściśle przestrzegać opracowanych procedur utrzymania czystości. Plan utrzymania higieny w szpitalu powinien zakładać również okresową kontrolę poprawności wykonania wyżej wymienionych procedur. W ostatnich latach wprowadzane są na rynek medyczny dodatkowe metody kontrolne jak na przykład znaczniki fluorescencyjne widoczne w świetle ultrafioletowym. I z tej metody nasz szpital skorzystał.

W literaturze medycznej opublikowano wiele badań dowodzących wpływu kontaminacji środowiska szpitalnego na wzrost ryzyka zakażeń szpitalnych. W wielu szpitalach procedury dekontaminacji powierzchni i sprzętów wykonuje personel pomocniczy nierzadko słabo przygotowany do tego zadania. Niektóre obszary szpitala uznane jako krytyczne dla bezpieczeństwa pacjenta muszą być sprzątane w kontrolowany sposób celem zapewnienia najwyższej efektywności. Nie można sobie pozwolić na to, aby osoba sprzątająca „w pośpiechu”, czy przez „zapomnienie” pozostawiała miejsca niesprzątane, a więc zanieczyszczone drobnoustrojami. Blok operacyjny stanowi jeden z obszarów krytycznych w szpitalu, gdzie nieprawidłowe lub nieefektywne wykonanie procedur dekontaminacji może skutkować bezpośrednio narażeniem pacjenta na zakażenie szpitalne, ciężkie powikłania a nawet śmierć. Również personel szpitala jest narażony na zakażenia. Dlatego należy robić wszystko, aby to ryzyko zminimalizować.

Mamy nadzieję że wprowadzenie nowej metody kontroli efektywności procedur dekontaminacji, opartej na znakowaniu żelem fluorescencyjnym niewidocznym w świetle dziennym, przyniesie oczekiwane rezultaty.

Już w badaniu pilotażowym zauważyliśmy, że wybrane powierzchnie były początkowo rzadziej zmywane podczas sprzątania, co świadczy o mniejszej dokładności wykonywanych procedur. Oczekujemy, że częste znaczenie wybranych powierzchni zaowocuje bardziej starannym wykonywaniem procedury sprzątania, a przez to zmniejszy się ilość drobnoustrojów na sprzątanych powierzchniach. Przyczyni się to do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w szpitalu.

Nie jest to więc system „szpiegowania sprzątaczek” i nie jest też „amerykański”, bo tam są tylko opracowywane wyniki ze szpitali z całego świata. Nie jest więc ważne miejsce opracowywania wyników, a ich treść oraz porównanie z innymi szpitalami.
Wnioski z prowadzonych kontroli nie są podstawą do karania personelu czy pozbawiania kogoś pracy. Prowadzimy na ich podstawie szkolenia, rozmawiamy z pracownikami, aby uświadomić im skalę zagrożenia.

Zapobieganie zakażeniom szpitalnym jest ustawowym obowiązkiem każdego szpitala. Wprowadzony (dotychczas bezpłatnie) system jest tylko jednym z elementów kontroli. Pobieramy również wymazy z rąk personelu, ze sprzętu medycznego, z różnych powierzchni. Nie po to, aby „szpiegować” personel, lecz po to aby jeszcze dokładniej prowadzić dekontaminację, a przez to zapewnić bezpieczeństwo naszym pacjentom.
Prowadzimy bieżące dezynfekcje pomieszczeń szpitalnych, sal operacyjnych z zachowaniem wszelkich procedur i zaleceń producentów środków dezynfekcyjnych.
Na skutek podjętych działań i wysiłku całego personelu w ostatnich latach znacznie zmniejszyła się u nas liczba zakażeń szpitalnych.
W listopadzie br. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku otrzymał wyróżnienie BEZPIECZNY SZPITAL 2014 przyznane przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.
Jesteśmy dumni z tego, że potrafimy zapewnić bezpieczeństwo naszym Pacjentom.

lek. Janusz Szynal
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa SPZOZ w Przeworsku
Przewodniczący Komitetu ds. Zakażeń Szpitalnych
specjalista chorób zakaźnych


30.10.2014

 
29.10.2014

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk ul. Szpitalna 16

na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej

(jedn. tekst Dz. U z 2013 poz.217 ze zm.) oraz art.146 ust. 1 ustawy z dnia 27-08-2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(tekst jedn. Dz. U z 2008 r. nr 164 poz. 1027 ze zm.) 

zaprasza   

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w gabinetach lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w  Zarzeczu i w Żurawiczkach.


OGŁOSZENIE

WARUNKI

UMOWA

OFERTA

PRZEDŁUŻENIE TERMINU

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
12.09.2014

Ogłoszenie

konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk ul. Szpitalna 16

na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej

(jedn. tekst Dz. U z 2013 poz.217 ze zm.) oraz art.146 ust. 1 ustawy z dnia 27-08-2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(tekst jedn. Dz. U z 2008 r. nr 164 poz. 1027 ze zm.)

 

zaprasza

 

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów:

 

1. oddziale neurologicznym i oddziale udarowym

2. w ramach dyżurów medycznych pełnionych w/w oddziałach

3. w poradni neurologicznej


OGŁOSZENIE

WARUNKI

UMOWA

OFERTA

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU16.05.2014

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku 37-200 Przeworsk ul. Szpitalna 16
na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej
(jedn. tekst Dz. U z 2013 poz.217 ze zm.) oraz art.146 ust. 1 ustawy z dnia 27-08-2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(tekst jedn. Dz. U z 2008 r. nr 164 poz. 1027 ze zm.)
 
zaprasza
do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów:
 1. w poradni chirurgii ogólnej
 2. w poradni chorób płuc i gruźlicy
 3. w poradni reumatologicznej
 4. w poradni neurologicznej  
 5. w ramach dyżurów medycznych pełnionych w oddziałach szpitalnych oraz w izbie przyjęć
 6. w ramach dyżuru anestezjologicznego z miejscem wykonywania świadczeń na bloku operacyjnym, sali porodowej, sali cięć cesarskich, w gabinetach zabiegowych oddziałów szpitalnych oraz w centrum diagnostyki endoskopowej
 7. w ramach gotowości do udzielania świadczeń w oddziale ginekologiczno położniczym
 8. w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej
 9. w oddziale neurologicznym i udarowym w ramach konsultacji z zakresu chirurgii naczyniowej
 10. w pracowni elektroencefalografii zakresie wykonywania interpretacji opisu badań EEG
OGŁOSZENIE
WARUNKI SZCZEGÓŁOWE
UMOWA
OFERTA

Przedłużenie terminu rozstrzygnięcia postepowania konkursowego czerwiec  2014


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU28.04.2014

Oferta pracy
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk zatrudni lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii.

Zainteresowanych ofertą pracy prosimy o kontakt osobisty w godzinach od 7: 00 do 14: 00, lub telefoniczny pod numerami:

16 649-15-46-Dyrektor ds. lecznictwa,

16 649-16-40-Ordynator oddziału neurologicznego,

16 649-15-49-Dział służb pracowniczych i płac.

22.04.2014

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk
ogłasza konkurs na stanowisko:

- Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych

- Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej

- Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej i Rehabilitacji
Ogólnoustrojowej
- Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urologicznego


OGŁOSZENIE


17.03.2014


Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk
ogłasza konkurs na stanowisko:
 
- Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych

- Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej

- Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej i Rehabilitacji
Ogólnoustrojowej
- Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urologicznego


OGŁOSZENIE
25.02.2014


Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk ul. Szpitalna 16

na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej

(jedn. tekst Dz. U z 2013 poz.217 ze zm.) oraz art.146 ust. 1 ustawy z dnia 27-08-2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(tekst jedn. Dz. U z 2008 r. nr 164 poz. 1027 ze zm.)

zaprasza

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w poradni neurologicznej.

OGŁOSZENIE
OFERTA
WARUNKI SZCZEGÓŁOWE
UMOWA

PRZEDŁUŻNIE TERMINU

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
21.02.2014

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk ul. Szpitalna 16

na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej

(jedn. tekst Dz. U z 2013 poz.217 ze zm.) oraz art.146 ust. 1 ustawy z dnia 27-08-2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(tekst jedn. Dz. U z 2008 r. nr 164 poz. 1027 ze zm.)

zaprasza

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

lekarzy specjalistów:

1. w oddziale Neonatologicznym

2. w oddziale Pediatrycznym

3. w oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

4. w poradni Kardiologicznej

5. w poradni Chirurgii Ogólnej

6. w izbie przyjęć

7. w nocnej wyjazdowej opiece lekarskiej

8. w gabinecie lekarza POZ w Zarzeczu i w Żurawiczkach

9. w oddziale neurologicznym w formie konsultacji internistycznych oraz konsultacji z zakresu chirurgii naczyniowej

 

ratowników medycznych

1. w transporcie sanitarnym oraz izbie przyjęć 

 
OGŁOSZENIE
WARUNKI SZCZEGÓŁOWE
OFERTA
UMOWA - ANESTEZJOLOGIA
UMOWA - AOS
UMOWA - NEONATOLOGIA I PEDIATRIA
UMOWA - NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA POZ/IZBA PRZYJĘĆ
UMOWA - POZ
UMOWA - RATOWNIK MEDYCZNYPRZEDŁUŻENIE TERMINU

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU23.01.2014


Oferta pracy
 
           Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk zatrudni specjalistów w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii.
 
Zainteresowanych ofertą pracy prosimy o kontakt osobisty w godzinach

od 7: 00 do 14: 00,

lub telefoniczny pod numerami:

16 649-15-46, 16 649-15-49.
12.12.2013

Oferta pracy
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk
zatrudni lekarza:
1.     posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych
lub
2.    odbywającego szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie chorób wewnętrznych,
w oddziale geriatrycznym tut. Szpitala.
 
Zainteresowanych ofertą pracy prosimy o kontakt osobisty w godzinach
od 7: 00 do 14: 00,
lub telefoniczny pod numerami:
16 649-15-46, 16 649-16-75, 16 649-15-49.
11.12.2013


OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych SP ZOZ w Przeworsku ul. Szpitalna 16 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej tj:
        
- lokal z przeznaczeniem na prowadzenie kiosku z prasą o pow. 10,35 m² plus magazyn o pow. 3,15  m², razem 13,50 m²

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu najmu wynosi:
lokal o pow. 13,5 m2 - 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) brutto.

Postąpienie wynosi 100 zł. Przetarg jest ważny, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej czynszu
Przetarg odbędzie się w dniu 18 grudnia 2013 r. o godzinie 10.00 w świetlicy Szpitala Rejonowego w Przeworsku  przy ul. Szpitalna 16

Wadium w wysokości 500,00 zł za lokal o pow. 13,50 m2 należy wpłacić najpóźniej w dniu 18.12.2013 r. do godz. 09:00 w kasie Szpitala lub  na konto Szpitala w Przeworsku tj.  Bank Spółdzielczy Przeworsk 76 9106 0008 2001 0011 8880 0001

W dniu przetargu wadium powinno znajdować się na rachunku
 
Szczegółowe warunki przetargu tj. regulamin oraz projekt umowy dostępne są w Dziale Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
 
SP ZOZ w Przeworsku zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

 


06.11.2013
 
OFERTA PRACY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk zatrudni lekarza:
 1. posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej, lub
 2. odbywającego szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, lub
 3. posiadającego specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej
w Gabinecie Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Żurawiczkach

Zainteresowanych ofertą prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny w godzinach od 7:00 do 14:30 pod nrumerami 16 649-15-46, 16 649-15-49.

DYREKTOR
Józef Więcław05.11.2013

OGŁOSZENIE
 
o konkursie ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych
 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk
 
działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U.  z 2013r. poz. 217) i art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2008r. nr 164, poz. 1027 ze zm.)
 
z a p r a s z a
 
do ponownego składania ofert i uczestnictwa w konkursie poprzedzającym zawarcie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
 
badań hormonów, markerów nowotworowych i światłolecznictwa, badań krioterapii dla pacjentek Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Poradni Ginekologiczno-Położniczej, 
 
całodobowego wykonywania badań endoskopowych


OGŁOSZENIE

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 


31.10.2013


   Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku informuje, że wszystkie zgłoszenia dotyczące potrzeby realizacji świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania/przebywania pacjenta (tzw. forma wyjazdowa), będą przyjmowane telefonicznie zgodnie z następującym podziałem czasowym:

1) Do dnia 11.11.2013 r. dzwoniąc pod nr (16) 649- 16-02 w godzinach 8.00-18.00 oraz dzwoniąc pod nr (16) 649- 15-18 w godzinach 18.00-8.00
 
2) Od dnia 12.11.2013 r. dzwoniąc pod nr (16) 649-16-02 w godzinach 8.00-18.00 oraz dzwoniąc pod nr (16)   649-16-91 całodobowo.
 
     W przypadku zaistnienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia ( np. awaria centrali telefonicznej), zgłoszenia w omawianym zakresie będą przyjmowane pod numerem telefonu komórkowego 668-436-576.21.10.2013

INFORMACJA DLA PACJENTÓW
 
 
 
    Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku, informuje o zakończeniu z dniem 31.10.2013 r. udzielania świadczeń w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gabinecie Lekarza POZ w Przeworsku ul. Szpitalna 20.
    Podjęta decyzja jest bezpośrednio związana z wypowiedzeniem umowy o pracę złożonym przez trzech lekarzy POZ tj. lek. Anna Figiela–Pieniążek, lek. Jolanta Szewczyk oraz lek. Anna Harpula.
    W związku z zaprzestaniem udzielania świadczeń przez w/w lekarzy pacjentom przysługuje prawo do bezpłatnego ponownego dokonania wyboru lekarza POZ na podstawie złożonej deklaracji złożonej u świadczeniodawcy realizującego omawiany zakres świadczeń.


                                                                             D Y R E K T O R
                                                                              Józef Więcław
15.10.2013OGŁOSZENIE
 
o konkursie ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Przeworsku ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk


działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U.  z 2013r. poz. 217) i art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2008r. nr 164, poz. 1027 ze zm.)
 
z a p r a s z a
 
do składania ofert i uczestnictwa w konkursie poprzedzającym zawarcie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:
 
1.     badań urodynamicznych
2.     badań histopatologicznych
3.     cytologii ginekologicznej
4.     badań w kierunku gruźlicy
5.     badań hormonów, markerów nowotworowych i światłolecznictwa
6.     badań densytometrycznych
7.     całodobowego wykonywania badań tomografem komputerowym
8.     całodobowego wykonywania badań rezonansem magnetycznym
9.     badań elektromiograficznychEMG
10.   badań krioterapii dla pacjentek Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Poradni Ginekologiczno-Położniczej
11.   całodobowego wykonywania badań endoskopowych
12.   konsultacji osób po ekspozycji zawodowej na krew i inny potencjalnie infekcyjny materiał oraz monitorowanie osoby eksponowanej


23.09.2013

 

 
     Informuję o likwidacji od dnia 01.10.2013 r. Punktu Pobrań w Kańczudze przy ul. Węgierskiej 1 w związku z brakiem rentowności wynikającej z kierowania pacjentów przez lekarzy NZOZ Kańczuga S.C., na realizację badań diagnostycznych do konkurencyjnej placówki.


Dyrektor
 
Józef Więcław


06.09.2013


Ogłoszenie
w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
37-200 Przeworsk ul. Szpitalna 16
na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej
(jedn. tekst Dz. U. 2013 poz. 217) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27-08-2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(jedn. tekst Dz. U z 2008 r. nr 164 poz. 1027 ze zm.)
 
zaprasza
 
do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii urazowo ortopedycznej lub ortopedii i traumatologii lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu:
 
1.       w oddziale chirurgii urazowo ortopedycznej:
2.       w poradni chirurgii urazowo ortopedycznej
3.       w poradni preluksacyjnej
4.       w izbie przyjęć i w pozostałych jednostkach Udzielającego Zamówienia –w ramach konsultacji.

 

 
30.07.2013

OGŁOSZENIE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16,
37-200 Przeworsk poszukuje kandydata do pracy na stanowisku
specjalisty ds. informatyki 
 30.07.2013 r.

 

Ogłoszenie
w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku 37-200 Przeworsk ul. Szpitalna 16
na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej (jedn. tekst Dz. U. 2013 poz. 217) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27-08-2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (jedn. tekst Dz. U z 2008 r. nr 164 poz. 1027 ze zm.)
 
 
zaprasza
 
do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w:
 1. oddziale Pediatrycznym (wraz ze sprawowaniem nadzoru nad oddziałem w przypadku nieobecności ordynatora)
 2. oddziale Neonatologicznym,
 3. oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 4. oraz w formie dyżurów w oddziale Neurologicznym i Udarowym
 5. poradni chorób płuc i gruźlicy
 6. poradni leczenia uzależnień

OGŁOSZENIE

OFERTA

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

WZÓR UMOWY ODDZIAŁ PEDIATRYCZN

WZÓR UMOWY ODDZIAŁY SZPITALNE

WZÓR UMOWY PORADNIE SPECJALIZTYCZNE


Rozstrzygnięcie konkursu 04.07.2013 r.


 

OGŁOSZENIE
 
o konkursie ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie
TELERADIOLOGII - interpretacji i opisu zdalnego badań radiologicznych (RTG)
 
 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk
 
działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654 ze zm.) i art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2008r. nr 164, poz. 1027 ze zm.)
 
z a p r a s z a
 
do składania ofert i uczestnictwa w konkursie poprzedzającym zawarcie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie TELERADIOLOGII - interpretacji i opisu zdalnego badań radiologicznych (RTG).
 
     Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w zaklejonej kopercie z adnotacją Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń medycznych z zakresu TELERADIOLOGII - interpretacji i opisu zdalnego badań radiologicznych (RTG)” w sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.07.2013 r. do godziny 09.00.
 
     Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2013r. o godz. 10:00 w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku, pokój nr 16 /administracja/.
 
     Organizator w terminie 5 dni od daty otwarcia ofert poinformuje o rozstrzygnięciu postępowania na stronie internetowej SP ZOZ w Przeworsku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organizatora.
 
     Umowa na wykonywanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres od 01.08.2013 r. do 31.12.2015r.
 
     Specyfikację konkursu ofert, projekt umowy oraz obowiązujące formularze można odebrać w Dziale Metodyczno-Organizacyjnym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku (pokój nr 16) lub wystąpić o przesłanie drogą pocztową lub mailową.
 
     Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty jej złożenia.
 
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zastrzega sobie prawo:
·         odwołania konkursu,
·         przesunięcia terminu składania ofert.
 
    W toku postępowania konkursowego, jednak do czasu zakończenia oferent złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę, która zostanie rozpatrzona w ciągu 3 dni od daty jej złożenia. Ponadto oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyniku konkursu. Udzielający zamówienia rozpoznaje i rozstrzyga protest najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego złożenia.
 
 
                                                                                                                                                    Dyrektor

                                                                                                                  Józef Więcław


 14.06.2013 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zatrudni lekarzy specjalistów: pediatrii, neonatologii oraz lekarzy mających zamiar specjalizować się w zakresie chorób wewnętrznych.

kontakt: w godzinach od 7:30 do 14:00
tel. 16 649 15 46, 16 649 15 49


 13.03.2013 r. 

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
37-200 Przeworsk ul. Szpitalna 16
na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. nr 112 poz. 654 ze zm.) oraz art.146 ust. 1 ustawy z dnia 27-08-2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t. j. Dz. U z 2008 r. nr 164 poz. 1027 ze zm.)
 
zaprasza

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

I.
             lekarzy specjalistów:

1.       w oddziale Pediatrycznym,
2.       w oddziale Neonatologicznym,
3.       w oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

II.       psychologa klinicznego
w zakresie wykonywania konsultacji pacjentom oddziału     
            pediatrycznego,


III.     psychologa
w zakresie wykonywania konsultacji pacjentom oddziału geriatrycznegoOGŁOSZENIE

OFERTA

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

WZÓR UMOWY - LEKARZ

WZÓR UMOWY - PSYCHOLOG


Rozstrzygnięcie konkursu


 07.03.2013 r.

 

OŚWIADCZENIE 

  Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku informuje, iż świadczenia w zakresie „Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej” są nadal realizowane przez nasz Zakład.

  Pacjenci mają zapewnione świadczenia lekarskie i pielęgniarskie w formie ambulatoryjnej i wyjazdowej od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00 – 08.00 oraz całodobowo w soboty, niedziele i pozostałe dni świąteczne.

  Wymieniony zakres usług zdrowotnych jest realizowany w Gabinecie Lekarza POZ przy ul. Szpitalnej 20 w Przeworsku.

  Informacje prasowe w powyższym temacie, które zostały zawarte w „Gazecie Jarosławskiej” oraz „Życiu Podkarpackim” są nieprawdziwe.
04.02.2013 r.


 

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
 
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
37-200 Przeworsk ul. Szpitalna 16
na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. nr 112 poz. 654 ze zm.) oraz art.146 ust. 1 ustawy z dnia 27-08-2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t. j. Dz. U z 2008 r. nr 164 poz. 1027 ze zm.)
 
 
zaprasza
 
 
do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów:

 1. w oddziale pediatrycznym,
 2. w oddziale neonatologicznym,
 3. w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii,
 4. w oddziale chirurgii ogólnej
 5. w poradni kardiologicznej
 6. w poradni chirurgii ogólnej


  OGŁOSZENIE
  WARUNKI SZCZEGÓŁOWE
  WZÓR UMOWY
  OFERTA


  Rozstrzygnięcie konkursu
   


  23.01.2013 r.   
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
 
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku 37-200 Przeworsk ul. Szpitalna 16
na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. nr 112 poz. 654 ze zm.) oraz art.146 ust. 1 ustawy z dnia 27-08-2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t.j. Dz. U z 2008 r. nr 164 poz. 1027 ze zm.)
 
 
zaprasza
 
 
do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów:
 1. w oddziale Pediatrycznym,
 2. w oddziale Neonatologicznym,
 3. w oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 4. w poradni Kardiologicznej
 5. w ramach nocnej i świątecznej i wyjazdowej ambulatoryjnej opieki lekarskiej

OGŁOSZENIE

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

WZÓR UMOWY

OFERTA


Rozstrzygnięcie konkursu
 


Pacjent zgłaszający się po raz pierwszy do lekarza specjalisty, któremu nie można udzielić porady w tym samym dniu, zostaje wpisany na listę pacjentów oczekujących.
Zapisy dokonywane są w Rejestracji

z-ca DYREKTORA ds LECZNICTWA
lek. med. Janusz Szynal