O nas
Nasz Patron
Dyrekcja
Informacje dla pacjentów
Certyfikaty
Zamówienia Publiczne
Projekty UE
BIP
Aktualności

12.09.2014

Ogłoszenie

konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk ul. Szpitalna 16

na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej

(jedn. tekst Dz. U z 2013 poz.217 ze zm.) oraz art.146 ust. 1 ustawy z dnia 27-08-2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(tekst jedn. Dz. U z 2008 r. nr 164 poz. 1027 ze zm.)

 

zaprasza

 

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów:

 

1. oddziale neurologicznym i oddziale udarowym

2. w ramach dyżurów medycznych pełnionych w/w oddziałach

3. w poradni neurologicznej


OGŁOSZENIE

WARUNKI

UMOWA

OFERTA

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU16.05.2014

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku 37-200 Przeworsk ul. Szpitalna 16
na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej
(jedn. tekst Dz. U z 2013 poz.217 ze zm.) oraz art.146 ust. 1 ustawy z dnia 27-08-2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(tekst jedn. Dz. U z 2008 r. nr 164 poz. 1027 ze zm.)
 
zaprasza
do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów:
 1. w poradni chirurgii ogólnej
 2. w poradni chorób płuc i gruźlicy
 3. w poradni reumatologicznej
 4. w poradni neurologicznej  
 5. w ramach dyżurów medycznych pełnionych w oddziałach szpitalnych oraz w izbie przyjęć
 6. w ramach dyżuru anestezjologicznego z miejscem wykonywania świadczeń na bloku operacyjnym, sali porodowej, sali cięć cesarskich, w gabinetach zabiegowych oddziałów szpitalnych oraz w centrum diagnostyki endoskopowej
 7. w ramach gotowości do udzielania świadczeń w oddziale ginekologiczno położniczym
 8. w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej
 9. w oddziale neurologicznym i udarowym w ramach konsultacji z zakresu chirurgii naczyniowej
 10. w pracowni elektroencefalografii zakresie wykonywania interpretacji opisu badań EEG
OGŁOSZENIE
WARUNKI SZCZEGÓŁOWE
UMOWA
OFERTA

Przedłużenie terminu rozstrzygnięcia postepowania konkursowego czerwiec  2014


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU28.04.2014

Oferta pracy
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk zatrudni lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii.

Zainteresowanych ofertą pracy prosimy o kontakt osobisty w godzinach od 7: 00 do 14: 00, lub telefoniczny pod numerami:

16 649-15-46-Dyrektor ds. lecznictwa,

16 649-16-40-Ordynator oddziału neurologicznego,

16 649-15-49-Dział służb pracowniczych i płac.

22.04.2014

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk
ogłasza konkurs na stanowisko:

- Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych

- Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej

- Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej i Rehabilitacji
Ogólnoustrojowej
- Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urologicznego


OGŁOSZENIE


17.03.2014


Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk
ogłasza konkurs na stanowisko:
 
- Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych

- Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej

- Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej i Rehabilitacji
Ogólnoustrojowej
- Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urologicznego


OGŁOSZENIE
25.02.2014


Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk ul. Szpitalna 16

na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej

(jedn. tekst Dz. U z 2013 poz.217 ze zm.) oraz art.146 ust. 1 ustawy z dnia 27-08-2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(tekst jedn. Dz. U z 2008 r. nr 164 poz. 1027 ze zm.)

zaprasza

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w poradni neurologicznej.

OGŁOSZENIE
OFERTA
WARUNKI SZCZEGÓŁOWE
UMOWA

PRZEDŁUŻNIE TERMINU

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
21.02.2014

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk ul. Szpitalna 16

na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej

(jedn. tekst Dz. U z 2013 poz.217 ze zm.) oraz art.146 ust. 1 ustawy z dnia 27-08-2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(tekst jedn. Dz. U z 2008 r. nr 164 poz. 1027 ze zm.)

zaprasza

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

lekarzy specjalistów:

1. w oddziale Neonatologicznym

2. w oddziale Pediatrycznym

3. w oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

4. w poradni Kardiologicznej

5. w poradni Chirurgii Ogólnej

6. w izbie przyjęć

7. w nocnej wyjazdowej opiece lekarskiej

8. w gabinecie lekarza POZ w Zarzeczu i w Żurawiczkach

9. w oddziale neurologicznym w formie konsultacji internistycznych oraz konsultacji z zakresu chirurgii naczyniowej

 

ratowników medycznych

1. w transporcie sanitarnym oraz izbie przyjęć 

 
OGŁOSZENIE
WARUNKI SZCZEGÓŁOWE
OFERTA
UMOWA - ANESTEZJOLOGIA
UMOWA - AOS
UMOWA - NEONATOLOGIA I PEDIATRIA
UMOWA - NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA POZ/IZBA PRZYJĘĆ
UMOWA - POZ
UMOWA - RATOWNIK MEDYCZNYPRZEDŁUŻENIE TERMINU

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU23.01.2014


Oferta pracy
 
           Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk zatrudni specjalistów w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii.
 
Zainteresowanych ofertą pracy prosimy o kontakt osobisty w godzinach

od 7: 00 do 14: 00,

lub telefoniczny pod numerami:

16 649-15-46, 16 649-15-49.
12.12.2013

Oferta pracy
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk
zatrudni lekarza:
1.     posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych
lub
2.    odbywającego szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie chorób wewnętrznych,
w oddziale geriatrycznym tut. Szpitala.
 
Zainteresowanych ofertą pracy prosimy o kontakt osobisty w godzinach
od 7: 00 do 14: 00,
lub telefoniczny pod numerami:
16 649-15-46, 16 649-16-75, 16 649-15-49.
11.12.2013


OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych SP ZOZ w Przeworsku ul. Szpitalna 16 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej tj:
        
- lokal z przeznaczeniem na prowadzenie kiosku z prasą o pow. 10,35 m² plus magazyn o pow. 3,15  m², razem 13,50 m²

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu najmu wynosi:
lokal o pow. 13,5 m2 - 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) brutto.

Postąpienie wynosi 100 zł. Przetarg jest ważny, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej czynszu
Przetarg odbędzie się w dniu 18 grudnia 2013 r. o godzinie 10.00 w świetlicy Szpitala Rejonowego w Przeworsku  przy ul. Szpitalna 16

Wadium w wysokości 500,00 zł za lokal o pow. 13,50 m2 należy wpłacić najpóźniej w dniu 18.12.2013 r. do godz. 09:00 w kasie Szpitala lub  na konto Szpitala w Przeworsku tj.  Bank Spółdzielczy Przeworsk 76 9106 0008 2001 0011 8880 0001

W dniu przetargu wadium powinno znajdować się na rachunku
 
Szczegółowe warunki przetargu tj. regulamin oraz projekt umowy dostępne są w Dziale Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
 
SP ZOZ w Przeworsku zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

 


06.11.2013
 
OFERTA PRACY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk zatrudni lekarza:
 1. posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej, lub
 2. odbywającego szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, lub
 3. posiadającego specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej
w Gabinecie Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Żurawiczkach

Zainteresowanych ofertą prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny w godzinach od 7:00 do 14:30 pod nrumerami 16 649-15-46, 16 649-15-49.

DYREKTOR
Józef Więcław05.11.2013

OGŁOSZENIE
 
o konkursie ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych
 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk
 
działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U.  z 2013r. poz. 217) i art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2008r. nr 164, poz. 1027 ze zm.)
 
z a p r a s z a
 
do ponownego składania ofert i uczestnictwa w konkursie poprzedzającym zawarcie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
 
badań hormonów, markerów nowotworowych i światłolecznictwa, badań krioterapii dla pacjentek Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Poradni Ginekologiczno-Położniczej, 
 
całodobowego wykonywania badań endoskopowych


OGŁOSZENIE

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 


31.10.2013


   Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku informuje, że wszystkie zgłoszenia dotyczące potrzeby realizacji świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania/przebywania pacjenta (tzw. forma wyjazdowa), będą przyjmowane telefonicznie zgodnie z następującym podziałem czasowym:

1) Do dnia 11.11.2013 r. dzwoniąc pod nr (16) 649- 16-02 w godzinach 8.00-18.00 oraz dzwoniąc pod nr (16) 649- 15-18 w godzinach 18.00-8.00
 
2) Od dnia 12.11.2013 r. dzwoniąc pod nr (16) 649-16-02 w godzinach 8.00-18.00 oraz dzwoniąc pod nr (16)   649-16-91 całodobowo.
 
     W przypadku zaistnienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia ( np. awaria centrali telefonicznej), zgłoszenia w omawianym zakresie będą przyjmowane pod numerem telefonu komórkowego 668-436-576.21.10.2013

INFORMACJA DLA PACJENTÓW
 
 
 
    Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku, informuje o zakończeniu z dniem 31.10.2013 r. udzielania świadczeń w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gabinecie Lekarza POZ w Przeworsku ul. Szpitalna 20.
    Podjęta decyzja jest bezpośrednio związana z wypowiedzeniem umowy o pracę złożonym przez trzech lekarzy POZ tj. lek. Anna Figiela–Pieniążek, lek. Jolanta Szewczyk oraz lek. Anna Harpula.
    W związku z zaprzestaniem udzielania świadczeń przez w/w lekarzy pacjentom przysługuje prawo do bezpłatnego ponownego dokonania wyboru lekarza POZ na podstawie złożonej deklaracji złożonej u świadczeniodawcy realizującego omawiany zakres świadczeń.


                                                                             D Y R E K T O R
                                                                              Józef Więcław
15.10.2013OGŁOSZENIE
 
o konkursie ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Przeworsku ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk


działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U.  z 2013r. poz. 217) i art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2008r. nr 164, poz. 1027 ze zm.)
 
z a p r a s z a
 
do składania ofert i uczestnictwa w konkursie poprzedzającym zawarcie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:
 
1.     badań urodynamicznych
2.     badań histopatologicznych
3.     cytologii ginekologicznej
4.     badań w kierunku gruźlicy
5.     badań hormonów, markerów nowotworowych i światłolecznictwa
6.     badań densytometrycznych
7.     całodobowego wykonywania badań tomografem komputerowym
8.     całodobowego wykonywania badań rezonansem magnetycznym
9.     badań elektromiograficznychEMG
10.   badań krioterapii dla pacjentek Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Poradni Ginekologiczno-Położniczej
11.   całodobowego wykonywania badań endoskopowych
12.   konsultacji osób po ekspozycji zawodowej na krew i inny potencjalnie infekcyjny materiał oraz monitorowanie osoby eksponowanej


23.09.2013

 

 
     Informuję o likwidacji od dnia 01.10.2013 r. Punktu Pobrań w Kańczudze przy ul. Węgierskiej 1 w związku z brakiem rentowności wynikającej z kierowania pacjentów przez lekarzy NZOZ Kańczuga S.C., na realizację badań diagnostycznych do konkurencyjnej placówki.


Dyrektor
 
Józef Więcław


06.09.2013


Ogłoszenie
w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
37-200 Przeworsk ul. Szpitalna 16
na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej
(jedn. tekst Dz. U. 2013 poz. 217) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27-08-2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(jedn. tekst Dz. U z 2008 r. nr 164 poz. 1027 ze zm.)
 
zaprasza
 
do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii urazowo ortopedycznej lub ortopedii i traumatologii lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu:
 
1.       w oddziale chirurgii urazowo ortopedycznej:
2.       w poradni chirurgii urazowo ortopedycznej
3.       w poradni preluksacyjnej
4.       w izbie przyjęć i w pozostałych jednostkach Udzielającego Zamówienia –w ramach konsultacji.

 

 
30.07.2013

OGŁOSZENIE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16,
37-200 Przeworsk poszukuje kandydata do pracy na stanowisku
specjalisty ds. informatyki 
 30.07.2013 r.

 

Ogłoszenie
w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku 37-200 Przeworsk ul. Szpitalna 16
na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej (jedn. tekst Dz. U. 2013 poz. 217) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27-08-2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (jedn. tekst Dz. U z 2008 r. nr 164 poz. 1027 ze zm.)
 
 
zaprasza
 
do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w:
 1. oddziale Pediatrycznym (wraz ze sprawowaniem nadzoru nad oddziałem w przypadku nieobecności ordynatora)
 2. oddziale Neonatologicznym,
 3. oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 4. oraz w formie dyżurów w oddziale Neurologicznym i Udarowym
 5. poradni chorób płuc i gruźlicy
 6. poradni leczenia uzależnień

OGŁOSZENIE

OFERTA

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

WZÓR UMOWY ODDZIAŁ PEDIATRYCZN

WZÓR UMOWY ODDZIAŁY SZPITALNE

WZÓR UMOWY PORADNIE SPECJALIZTYCZNE


Rozstrzygnięcie konkursu 04.07.2013 r.


 

OGŁOSZENIE
 
o konkursie ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie
TELERADIOLOGII - interpretacji i opisu zdalnego badań radiologicznych (RTG)
 
 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk
 
działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654 ze zm.) i art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2008r. nr 164, poz. 1027 ze zm.)
 
z a p r a s z a
 
do składania ofert i uczestnictwa w konkursie poprzedzającym zawarcie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie TELERADIOLOGII - interpretacji i opisu zdalnego badań radiologicznych (RTG).
 
     Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w zaklejonej kopercie z adnotacją Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń medycznych z zakresu TELERADIOLOGII - interpretacji i opisu zdalnego badań radiologicznych (RTG)” w sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.07.2013 r. do godziny 09.00.
 
     Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2013r. o godz. 10:00 w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku, pokój nr 16 /administracja/.
 
     Organizator w terminie 5 dni od daty otwarcia ofert poinformuje o rozstrzygnięciu postępowania na stronie internetowej SP ZOZ w Przeworsku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organizatora.
 
     Umowa na wykonywanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres od 01.08.2013 r. do 31.12.2015r.
 
     Specyfikację konkursu ofert, projekt umowy oraz obowiązujące formularze można odebrać w Dziale Metodyczno-Organizacyjnym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku (pokój nr 16) lub wystąpić o przesłanie drogą pocztową lub mailową.
 
     Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty jej złożenia.
 
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zastrzega sobie prawo:
·         odwołania konkursu,
·         przesunięcia terminu składania ofert.
 
    W toku postępowania konkursowego, jednak do czasu zakończenia oferent złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę, która zostanie rozpatrzona w ciągu 3 dni od daty jej złożenia. Ponadto oferent może złożyć do udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyniku konkursu. Udzielający zamówienia rozpoznaje i rozstrzyga protest najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego złożenia.
 
 
                                                                                                                                                    Dyrektor

                                                                                                                  Józef Więcław


 14.06.2013 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zatrudni lekarzy specjalistów: pediatrii, neonatologii oraz lekarzy mających zamiar specjalizować się w zakresie chorób wewnętrznych.

kontakt: w godzinach od 7:30 do 14:00
tel. 16 649 15 46, 16 649 15 49


 13.03.2013 r. 

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
37-200 Przeworsk ul. Szpitalna 16
na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. nr 112 poz. 654 ze zm.) oraz art.146 ust. 1 ustawy z dnia 27-08-2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t. j. Dz. U z 2008 r. nr 164 poz. 1027 ze zm.)
 
zaprasza

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

I.
             lekarzy specjalistów:

1.       w oddziale Pediatrycznym,
2.       w oddziale Neonatologicznym,
3.       w oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

II.       psychologa klinicznego
w zakresie wykonywania konsultacji pacjentom oddziału     
            pediatrycznego,


III.     psychologa
w zakresie wykonywania konsultacji pacjentom oddziału geriatrycznegoOGŁOSZENIE

OFERTA

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

WZÓR UMOWY - LEKARZ

WZÓR UMOWY - PSYCHOLOG


Rozstrzygnięcie konkursu


 07.03.2013 r.

 

OŚWIADCZENIE 

  Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku informuje, iż świadczenia w zakresie „Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej” są nadal realizowane przez nasz Zakład.

  Pacjenci mają zapewnione świadczenia lekarskie i pielęgniarskie w formie ambulatoryjnej i wyjazdowej od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00 – 08.00 oraz całodobowo w soboty, niedziele i pozostałe dni świąteczne.

  Wymieniony zakres usług zdrowotnych jest realizowany w Gabinecie Lekarza POZ przy ul. Szpitalnej 20 w Przeworsku.

  Informacje prasowe w powyższym temacie, które zostały zawarte w „Gazecie Jarosławskiej” oraz „Życiu Podkarpackim” są nieprawdziwe.
04.02.2013 r.


 

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
 
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
37-200 Przeworsk ul. Szpitalna 16
na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. nr 112 poz. 654 ze zm.) oraz art.146 ust. 1 ustawy z dnia 27-08-2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t. j. Dz. U z 2008 r. nr 164 poz. 1027 ze zm.)
 
 
zaprasza
 
 
do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów:

 1. w oddziale pediatrycznym,
 2. w oddziale neonatologicznym,
 3. w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii,
 4. w oddziale chirurgii ogólnej
 5. w poradni kardiologicznej
 6. w poradni chirurgii ogólnej


  OGŁOSZENIE
  WARUNKI SZCZEGÓŁOWE
  WZÓR UMOWY
  OFERTA


  Rozstrzygnięcie konkursu
   


  23.01.2013 r.   
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
 
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku 37-200 Przeworsk ul. Szpitalna 16
na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15-04-2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. nr 112 poz. 654 ze zm.) oraz art.146 ust. 1 ustawy z dnia 27-08-2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t.j. Dz. U z 2008 r. nr 164 poz. 1027 ze zm.)
 
 
zaprasza
 
 
do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów:
 1. w oddziale Pediatrycznym,
 2. w oddziale Neonatologicznym,
 3. w oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 4. w poradni Kardiologicznej
 5. w ramach nocnej i świątecznej i wyjazdowej ambulatoryjnej opieki lekarskiej

OGŁOSZENIE

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

WZÓR UMOWY

OFERTA


Rozstrzygnięcie konkursu
 


Pacjent zgłaszający się po raz pierwszy do lekarza specjalisty, któremu nie można udzielić porady w tym samym dniu, zostaje wpisany na listę pacjentów oczekujących.
Zapisy dokonywane są w Rejestracji

z-ca DYREKTORA ds LECZNICTWA
lek. med. Janusz Szynal